Ngô Hoán (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Hoán

Tước hiệu: Hiệp mưu tá lý dực vận Trung hưng công thần Chỉ huy sứ ty Đô Chỉ huy sứ, gia Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Đồng bình chương quân quốc trọng sự

Thụy hiệu: Trung Mẫn Thượng sỹ

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam

Mất ngày 26/08 Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Văn BínhmẹLê Thị Hậu

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với 2 vợ là Nguyễn Thị Nhẫn và Lê Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 5 trong gia đình 5 anh em (Ngô Chiểu, Ngô Khê, Ngô Thái, Ngô Bật Lãng và Ngô Hoán)

Triều Lê

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng ở xứ Đồng Mật

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *