Ngô Hòa (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Hòa

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Văn Bínhbà nộiLê Thị Hậu

– Bố Ngô TháimẹLê Thị hoặc Ngô Thị Ngọc Kính

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Phúc Hiền

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Nha

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 5 anh em (Ngô Hòa)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *