Ngô Gián (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Gián hay Ngô Anh

Thụy hiệu: Sùng Phúc phủ quân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 21/09 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thế Bangbà nộiLê Thị Ngọc Quyền hoặc Nguyễn Thị Từ Ý

– Bố Ngô BạtmẹLê Thị

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Từ Tín Nhụ nhân

– Có 3 người con trai: Ngô Đăng Thọ, Ngô Đăng Tiên, Ngô Đăng Khiêm

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Luận, Ngô Đăng Vỵ, Ngô Huấn, Ngô Đăng Vinh, Ngô Đăng Lộc, Ngô Đăng Khoa và Ngô Đăng Phú.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 3 anh em (Ngô Gián, Ngô Hiên và Ngô Khiêm)

Triều Lê

Năm 1472 (Nhâm Thìn) đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sỹ, làm quan đến Đông các Đại học sỹ

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *