Ngô Giám Công (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Giám Công hay Ngô Diên Tố

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại làng Trà Hương, lộ Nam Sách Giang, Đại Việt (nay là huyện Kim Môn (Ninh Thanh), tỉnh Hải Dương, Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Giáo

– BốNgô Minh NghĩamẹTrần Thị Ứng Nguyệt

b) Con cái

– Con trai: Ngô Bồ Đốc

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Quảng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 3 anh em (Ngô Bệ, Ngô Giám Công và Ngô Diệu Tế)

Nhà Trần

Gặp biến cố, đưa gia đình về Đỗ Động

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *