Ngô Điện (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Điện

Tước hiệu: Nghĩa Quận công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô Hồng

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai: Ngô Lưu

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *