Ngô Diễn (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Diễn (呉演)

Tước hiệu: Nhân Sơn bá

– Chưa rõ năm sinh tại xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, Đại Việt (nay là thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thầm

– Bố Ngô Miễn Thiệu

b) Hôn nhân và con cái

Đang cập nhật…

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình có 4 người con (Ngô Diễn, Ngô Đức, Ngô Dịch và Ngô Thị)

Triều Mạc Phúc Nguyên

Năm 1550 (Canh Tuất, Cảnh Lịch thứ 5) đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ. Giữ chức Đại phu Hàn lâm viện Thị giảng, Lễ bộ Thượng thư, Đặc tiến kim tử Vinh lộc đại phu Nhân Sơn bá

Sau nhà Mạc thất thế, con cháu thất tán, dòng dõi thất truyền

4. Giải thưởng và vinh danh

Bia số 5 Văn miếu Bắc Ninh

Sau khi mất được tặng Thượng thư

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

danviet.vn

kienthuc.net.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Các nhà khoa bảng Việt Nam của Ngô Đức Thọ (NXB Văn học)

Văn bia đề danh tiến sĩ Việt Nam của Viện nghiên cứu Hán Nôm (2008, NXB Giáo dục)

Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục

You may also like...

1 Response

  1. October 23, 2021

    […] thư 3 trong gia đình có 4 người con (Ngô Diễn, ?, Ngô Đức và Ngô […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *