Ngô Dịch (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Dịch hay Ngô Trạch

Tước hiệu: Đặc tiến kim tử Vinh lộc đại phu, Hộ bộ Tả thị lang, Tặng thượng thư, Lĩnh Hải nam

– Chưa rõ năm sinh tại xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, Đại Việt (nay là thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Thầm

– Bố Ngô Miễn Thiệu

b) Hôn nhân và con cái

– Có 2 người con trai: Ngô Huyền Sơn và Ngô Nghị Trai

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Vỵ và Ngô Văn Trung

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 3 trong gia đình có 4 người con (Ngô Diễn, Ngô Đức, Ngô Dịch và Ngô Thị)

Triều Mạc

Năm 1556 (Bính Thìn, Quang Hưng thứ 3) đỗ Tiến sĩ. Giữ chức Tham chính

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

danviet.vn

kienthuc.net.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Các nhà khoa bảng Việt Nam của Ngô Đức Thọ (NXB Văn học)

Văn bia đề danh tiến sĩ Việt Nam của Viện nghiên cứu Hán Nôm (2008, NXB Giáo dục)

Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục

You may also like...

1 Response

  1. December 21, 2021

    […] – Ông nội là Ngô Dịch […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *