Ngô Đăng Tiên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đăng Tiên

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 15/7 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Bạtbà nộiLê Thị

– Bố Ngô GiánmẹTừ Tín nhụ nhân

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Đào Thị

– Có 4 người con trai: Ngô Đăng Vinh, Ngô Đăng Lộc, Ngô Đăng Khoa và Ngô Đăng Phú

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đăng Tiến, Ngô Đăng Cao, Ngô Đăng Đệ, Ngô Đăng Dũng, Ngô Đăng Long, Ngô Đăng Tương và Ngô Đăng Minh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 3 anh em (Ngô Đăng Thọ, Ngô Đăng Tiên và Ngô Đăng Khiêm)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *