Ngô Đăng Lộc (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đăng Lộc

Tước hiệu: Mỹ Giang hầu

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 10/9 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Giánbà nộiTừ Tín nhụ nhân

– Bố Ngô Đăng TiênmẹĐào Thị

b) Hôn nhân và con cái

Quan hệ gia đình với vợ là Từ Chân Nhụ nhân

– Có 4 người con trai: Ngô Đăng Đệ, Ngô Đăng Dũng, Ngô Đăng Long và Ngô Đăng Tương.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 2 trong gia đình 4 anh em (Ngô Đăng Vinh, Ngô Đăng Lộc, Ngô Đăng Khoa và Ngô Đăng Phú)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *