Ngô Đại Lược (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đại Lược

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Liêm Hậu

– Bố là Ngô Tô Trường

b) Hôn nhân và con cái

– Có 5 con trai: Ngô Cổ Nhưng, Ngô Nhất Tâm, Ngô Nhất Diệu, Ngô Văn Lại và Ngô Quốc Quý

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Quốc Bảo, Ngô Đình Xuân, Ngô Đình Đán và Ngô Đình Bồi.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 2 anh em (Ngô Đại Lược và Ngô Cổ Vĩnh)

Thế kỷ X

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 10, 2021

    […] thứ 2 trong gia đình 2 anh em (Ngô Đại Lược và Ngô Cổ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *