Ngô Đà (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Đà

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Bạtbà nộiLê Thị

– Bố Ngô Khiêm

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Ngô Tân Tiến

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *