Ngô Công Tín (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Công Tín hay Phạm Quỷ Đê (Quỹ Đê)

Tước hiệu: Tây Quận công

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Từbà nộiĐinh Thị Ngọc Kế

– Bố Ngô KhếmẹVũ Thị Ngọc Hoàn

b) Con cái

– Có 2 người con trai: Ngô Viết Lễ và Ngô Công Vạn

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Tử Đô

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 14 anh em (Ngô Bá Di, Ngô Sử Hậu, Ngô Thế Bang, Ngô Công Tín, Ngô Ngữ, Ngô Sử Toàn, Ngô Chi Lan, Ngô Khắc Cung, Ngô Văn Bính, Ngô Lợi, Ngô Thế Thái, Ngô Ngọc Phác, ? và ?)

Triều Lê

Sau vụ án Lệ Chi viên

Đi lánh nạn (Cư biệt quán) về ở làng Tó, xã Tả Thanh Oai (nay là huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội) đổi tên thành Ngô Phúc Cơ

4. Giải thưởng và tôn vinh

Thủy tổ dòng Ngô Thì (Ngô Gia văn phái)

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *