Ngô Chính Niệm (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Chính Niệm hay Phan Chính Niệm

Đổi sang họ ngoại

– Chưa rõ năm sinh tại làng Kẻ Gám, Đại Việt (nay là Xuân Thành, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Phúc Đàobà nộiPhan Thị Huệ

– Bố là Ngô Mưu

b) Hôn nhân và con cái

– Có 1 người con trai: Phan Tấn Minh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con một trong gia đình

Thế kỷ X

Chuyển chỗ ở đến Hải Dương

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *