Ngô Chi (? -?, Lương Quận công)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Chi

Tước hiệu: Thiếu úy Lương Quận công

Tước vị: Đại tướng quân Đố đốc quân vụ Tả đốc lĩnh Tây Giang hầu, gia Thái bảo thăng Thiếu úy Lương Quận công

Thụy hiệu: Trung Mẫn thượng sỹ.

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 22/07 tại xứ Lộc Đàm, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Thế BangmẹLê Thị Ngọc Quyền hoặc Nguyễn Thị Từ Ý

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyễn Thị

– Có 3 người con trai: Ngô Thê, Ngô Thâu và Ngô Bình

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình 3 anh em (Ngô Bạt, Ngô Tùng và Ngô Chi)

Triều Lê

4. Tham khảo

a) Internet

traonha.wordpress.com: Họ Ngô Đồng Phang, dòng Dực Quốc công Ngô Thế Bang

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *