Ngô Cầm (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Cầm

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Bá

– Bố Ngô Tính

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Nguyễn Thị Đặt

– Có 4 người con: (2 con trai và 2 con gái)

Con trai: Ngô Văn Nhĩ và Ngô Văn Hẩy

Con gái: Ngô Thị Nho và Ngô Thị Liễu

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Lý Trinh, Ngô Thị Liễu và Ngô Thị Bảo

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 4 anh chị em (Ngô Cầm, Ngô Hán, Ngô Thị Hiên và Ngô Thị Hải)

Triều Lê trung hưng

Đang cập nhật

4. Tham khảo

a) Internet

traonha.wordpress.com: Họ Ngô Đồng Phang – Dòng Dực Quốc công Ngô Thế Bang

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *