Ngô Bật Lãng (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Ngô Bật Lãng hay Ngô Bật Lượng

Tước hiệu: Tán trị công thần Tả Hiệu điểm, gia Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân Hữu Đề đốc, thăng Thống lĩnh Cương Quận công

Hiệu: Thủ Trai

Thụy hiệu: Phúc Thiện Thượng sỹ, Trung Thuần.

– Chưa rõ năm sinh tại Động Bàng, Thanh Hóa, Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 8/2 Đại Việt (nay là Việt Nam)

Có bản ghi là ngày 18/12

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nộiNgô Khếbà nộiVũ Thị Ngọc Hoàn

– Bố Ngô Văn BínhmẹLê Thị Hậu

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Phạm Thị Thụy

– Có 2 người con trai: Ngô Thông ĐạtNgô Hiển Đạo

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Thắng, Ngô Huệ GiaoNgô Huyền Chung

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ 4 trong gia đình 5 anh em (Ngô Chiểu, Ngô Khê, Ngô Thái, Ngô Bật Lãng và Ngô Hoán)

Triều Mạc

Năm 1550 (Canh Tuất, Cảnh Lịch thứ 3, Mạc Phúc Nguyên) đỗ Hội nguyên Đệ nhị giáp Tiến sỹ (Hoàng giáp)

Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân, Đệ nhất danh khoa Đông các, Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu

Thi Đông các đỗ đầu

Làm quan chức Đại lý tự Tự Khanh, Tả Thị lang Bộ lại

Phụng công hầu

Khoảng sau năm 1518, di cư về đất Bái Dương, lập nên giáp Thiện Phúc, xã Tang Trữ, tổng Bái Dương, huyện Nam Chân, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Đi sứ nhà Minh, trở về thì tắc đường rồi mất.

Đưa về bằng quan tài đồng chôn cất

4. Giải thưởng và tôn vinh

Được cho có thể là Thủy tổ họ Ngô Bái Dương

Sau khi mất, vua tặng Thượng thư Bộ binh

Được thờ làm Phúc thần tại giáp Thiện Phúc, sắc phong triều Nguyễn Dực bảo trung hưng Tôn thần

Mộ táng ở thôn Giữa, xã Tang Trữ, tổng Bái Dương, huyện Nam Chân, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam. Gọi là Mả Miếu hay Cồn Tiên

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

1 Response

  1. December 7, 2021

    […] Ông nội là Ngô Bật Lãng và bà nội là Phạm Thị Từ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *