Ngô Bách Phúc (? – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Ngô Bách Phúc

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Ông nộiNgô Phúc Thắng

– Bố Ngô Phúc DươngmẹHoàng Thị Trinh Quý hoặc Nguyễn Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình 4 anh em (Ngô Bách Phúc, Ngô Phúc Vạn, Ngô Phúc Kiêm và Ngô Phúc Nghi)

Triều Lê

Giữ chức Chánh đội Đồn điền sở xứ

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

hongonamduongnamdinh.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Tài liệu của Ngô Sỹ Học (chữ Hán)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *