Mạc Ngọc Điểm (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Mạc Ngọc Điểm

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Mạc trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Mạc Kính Điển

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Miễn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình có ? anh chị em (Mạc Ngọc Tỷ, Mạc Ngọc Điểm)

Năm 1557 sau khi Nguyễn Miễn trở lại sau khi hàng phục với nhà Lê – Trịnh thì cha của bà là Mạc Kính Điển đã rất vui mừng nên gả cho và phong tước.

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *