Lý Thị Ngọc Dư (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Lý Thị Ngọc Dư

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Tĩnh Hải quân (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Tĩnh Hải quân

Dân tộc: Kinh

– Là người dân nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Xương Văn

– Có 1 con trai: Ngô Nhật Chung

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Nhật Minh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *