Lý Thị Khoan Dung (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Lý Thị Khoan Dung

– Chưa rõ năm sinh, năm mất (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Tĩnh Hải quân

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Xương Xí

– Có 2 người con trai: Ngô Xương Sắc, Ngô Ích Vệ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Tử Canh, Ngô Tử An, Ngô Tuấn, Ngô Chương

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Ngô

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *