Lê Trung (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Trung

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Thị Ngọc Vỹ

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Triều Lê

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *