Lê Thụ (? – 1460)

1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thụ (黎受)

Tước hiệu: Thái úy

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất năm 1460 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Thị Ngọc Hạ

– Con trai: Lê Thị, Lê Quát

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, được Lê Lợi sai cùng Lê Sát, Lê Lý, Lê Lãnh và Lý Triện công thành Xương Giang.

Tháng 9/1427 viện binh quân Minh kéo sang Đại Việt gồm 2 đường, Tổng binh Chinh lỗ tướng quân Thái tử thái phó An Viễn hầu Liễu Thăng, Tham tướng Bảo Định bá Lương Minh, Đô đốc Thôi Tụ, Binh bộ thượng thư Lý Khánh, Công bộ thượng thư Hoàng Phúc, thổ quan Hữu bố chính sứ Nguyễn Đức Huân đem hơn 10 vạn quân và 2 vạn ngựa đánh vào cửa Pha Lũy. Chinh Nam tướng quân thái phó Kiềm quốc công Mộc Thạnh, Tham tướng Hưng An bá Từ Hanh, Tân Ninh bá Đàm Trung đem 5 vạn quân và 1 vạn ngựa đánh vào cửa Lê Hoa. Cả hai đều đã tới đầu địa giới.

Nhận lệnh Lê Lợi, cùng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Lãnh, Lê Thiệt đem 1 vạn quan, 5 thớt voi, bí mật mai phục trước ải Chi Lặng đợi quân Minh.

Ngày 3/5/1429 khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc, Lê Lợi ban biển ngạch công thần cho 93 viên, Lê Thụ được ban tước Huyện hầu.

Tháng 7/1437 đời vua Lê Thái Tông, sau khi bãi chức tước của Đại tư đồ Lê sát, vua ban lời chiếu:

Lê Sát tội không thể dung thứ, đáng phải chém để rao, nhưng trẫm tha không cho giết. Duy Đặng Đắc là kẻ bày mưu cho Sát, định hại xã tắc thì phải chém bêu đầu. Nguyễn Gia Nô vì biết chuyện lại không tố cáo thì phải đày ra châu xa. Còn bọn Lê Văn Linh, Lê Lĩnh, Lê Thụ, Lê Ê, Lê Hiệu, đều phải xử phạt theo pháp luật, có ân xá cũng không được hưởng. Lê Bang vì là con rể của Sát, tự tiện ra vào nhà Sát, cho đày ra châu xa

Tháng 8/1437 triều đình lấy nhập nội thiếu úy tổng quản tiền dực thánh quân Lê Thụ làm Tham tri chính sự. Cùng Tham tri chính sự Lê Thận, Đỗ Đại, Nguyễn Xí làm tri từ tụng sự.

Ngày 12/8/1442 sau cái chết của vua Lê Thái Tông, cùng các đại thần Trịnh Khả, Nguyễn Xí nhận di mệnh cùng với bọn Đinh Liệt, Lê Bôi tôn Hoàng thái tử Bang Cơ lên ngôi, lúc ấy, vua mới 2 tuổi.

Ngày 22/1/1446 giữ chức Nhập nội đô đốc bình chương, cùng với Nhập nội đô đốc bình chương Trịnh Khả, Nhập nội thiếu phó tham dự triều chính Lê Khắc Phục đem hơn 60 vạn quân đi đánh Chiêm Thành.

Ngày 23 đoàn quân đến xứ Ly Giang, Đa Lang, Cổ Lũy, mở thông đường thủy, dựng thành lũy để đánh nhau với quân Chiêm, phá tan quân Chiêm, đánh thẳng đến cửa biển Thi Nại.

Ngày 25/4 quân Lê Thụ tiến công thành Chà Bàn phá tan quân Chiêm, bắt được chúa là Bí Cai và các phi tần, bộ thuộc, ngựa voi vũ khí, cùng các hàng tướng rồi đem quân về.

Tháng 11/1447 vua gả Vệ quốc trưởng công chúa cho con trai là Lê Quát. Công chúa mới lên mười. Nhà vua hạ chiếu cho Tư khấu Lê Khắc Phục đứng chủ trương về việc hôn nhân. Lê Thụ lo liệu việc sắm sính lễ. Những kẻ bon chen xu phụ đua nhau đem lễ đến dâng. Lê Thụ lại nhờ các trấn, các lộ lo kiếm trâu dê để dùng vào việc cưới. Các trấn, các lộ nhân đó bắt dân đóng góp cung ứng để mua lòng Lê Thụ. Ngự sử Đồng Hanh Phát có đàn hặc về việc này.

Tháng 6/1448 cùng nhóm đại thần dâng sớ hặc tội mình, xin vua miễn chức. Vua Lê Nhân Tông ra sắc dụ không cho. Những đồ người ta đưa biếu, Thụ vẫn đều nhận cả, không từ chối. Hanh Phát không đề cập đến việc đó nữa, rồi lại đem đồ lễ đến nhà Lê Thụ và nói xin lỗi. Những người thức giả đều chê cười Hanh Phát.

Tháng 5/1449 cùng Trịnh Khả dâng sớ rằng:

Ngày xưa, vào đời thịnh trị, nếu gặp tai biến của trời thì vua tự xét mình lại, đại thần nhận tội cùng lòng kinh sợ để mong dẹp yên tai biến của trời. Kính nghĩ khoảng năm Thuận Thiên thường được mùa luôn, cho đến các năm Thiệu Bình, Đại Bảo, điểm tốt có nhiều. Bệ hạ chưa tự mình trông coi chính sự, cũng không có lầm lỗi gì, thế mà lụt lội, hạn hán liên tiếp xảy ra, tai dị luôn luôn xuất hiện. Hẳn là bọn thần không biết thể lòng thương yêu muôn dân, chăm sóc vạn vật của bệ hạ, điều hòa trái lẽ như lời chiếu đã nói. Cúi xin Thánh Từ đòi bọn thần tới Chính sự đường hỏi bọn thần về việc quân, việc nước, việc gì nên làm, việc gì nên bỏ, cốt ở thực hành, không nên chỉ chuộng hư văn.

Tháng 4/1452 bị bắt giam vì tội để con trai là Lê Thị làm bùa chú yểm đất cát.

Tháng 6/1456 được tha khỏi ngục.

Năm 1460 Lê Nghi Dân giết vua Lê Nhân Tông rồi tự lập làm Hoàng đế. Lê Thụ cùng với các đại thần Lê Ê, Đỗ Bí, Lê Ngang làm binh biến, nhưng việc bị phát hiện, tất cả đều bị giết chết.

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

informatik.uni-leipzig.de

– Ấn phẩm

Đại Việt Sử ký Toàn thư

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *