Lê Thị (? – ?, Nguyễn Phúc Xà)

1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thị

– Chưa rõ năm sinh năm mất

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Phúc Xà

– Có 3 người con: 1, 2, Nguyễn Năng Nhơn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *