Lê Thị Ngọc Lan (1397 – 1496)

1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thị Ngọc Lan (黎氏玉蘭) hay Lê Thị Ngọc Lân (黎氏玉蘭) hay Quốc công phu nhân (國公夫人)

Thụy hiệu: Thục Nhân. Tước hiệu: Quận phu nhân, Quốc phu nhân, Thục Nhân. Tước vị: Thánh mẫu.

– Sinh năm 1397 tại Lam Kinh, Thanh Hóa, Đại Việt (nay là tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Mất năm 26/2/1496 (99 tuổi) tại Đông Kinh Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Lê Minh

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Xí

– Có 24 người con: (16 con trai và 8 con gái)

Con trai: Nguyễn Sư Hồi, Nguyễn Bá Sương, Nguyễn Nhật Huyền, Nguyễn Bá Kiệt, Nguyễn Kế Sài, Nguyễn Phùng Thời, Nguyễn Thúc Nga, Nguyễn Tôn Cao, Nguyễn Cảnh Thanh, Nguyễn Trọng Đạt, Nguyễn Phúc Xà, Nguyễn Hữu Lượng, Nguyễn Đồng Dần, Nguyễn Nhân Thực, Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn Duy Tân.

Con gái: Nguyễn Ngọc Hỷ, Nguyễn Ngọc Lệ, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Ngọc Biên, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Kính (Ngọc Quỳnh), Nguyễn Ngọc Bình.

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Thả, Nguyễn Bá Nhật, Nguyễn Bá Hân, Nguyễn Thị Ngọc Đỗ, Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Đình Quả, Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Đình Trang, Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Kế Bính, Nguyễn Đình Điển, Nguyễn Đình Kính (Nguyễn Kim), Nguyễn Đình Soạn, Nguyễn Đình Chương

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Năm 1471 đón Nguyễn Xí trở về từ cuộc tấn công vào đất Chiêm Thành.

An táng tại Nguyên Lăng, Nghi Lộc, Nghệ An (nay là tỉnh Nghệ An, Việt Nam).

4. Giải thưởng và tôn vinh

Đền thờ tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Đền Ngọc Lan trong quần thể khu di tích lịch sử Lam Kinh thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Được xếp hạng khu di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1962.

5. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *