Lê Thị (? – ?) Ngô Khê

1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thị

Tước hiệu: Hậu Tùy Lương phu nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 13/01 Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Khê

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Lê Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và tôn vinh

Mộ táng tại Ma Xý

5. Tham khảo

– Internet

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *