Lê Thị Mười (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Lê Thị Mười hay Mươi hay Mợi

Hiệu: Quỳnh Hoàn, Á Quận phu nhân Dụ Tâm Quý Nương Thắng Thiện

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Kinh

– Có 5 người con: (4 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Từ, Ngô Đức, Ngô Khiêm, Ngô Đam

Con gái: Ngô Thị Ngọc San

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Việt, Ngô Lộc, Ngô Hồng, Ngô Ký, Ngô Khế, Ngô Lan, Ngô Nạp, Ngô Hộ, Ngô Lương, Ngô Hựu, Ngô Nhạn, 3Ngô Thị Ngọc Dao, Ngô Thị Ngọc Liêu, Ngô Thị Ngọc Thung, Ngô Thị Ngọc Vỹ, Ngô Thị Ngọc Phúc, Ngô Thị Ngọc Đức, Ngô Thị Ngọc Điệp, Ngô Thị Ngọc Hạ, Ngô Đình Khanh, Ngô Đình Chạc, Ngô Đình Biên, Ngô Thanh, Ngô Tẩy, Ngô Ưng, Ngô Xuyến.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Nhà Trần

Được bác là Lê Khoáng tác hợp cùng Ngô Kinh

Cùng gia đình giúp quân lương thảo cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, được Lê Lợi phong là Á Quận phu nhân Dụ Tâm Quý Nương Thắng Thiện

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *