Hoàng Thị Thược (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Hoàng Thị Thược

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Nam (nay là Việt Nam).

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Thiều

Con trai: Nguyễn Tốn

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

5. Tác phẩm và công trình tiêu biểu

7. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *