Hàn Diệu Chi (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Hàn Diệu Chi

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ hôn nhân với vợ là Ngô Ích Vệ

– Có 2 người con: Ngô Tuấn, Ngô Chương

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thị Duyên Lương, Ngô Thị Mỹ Lương, Ngô Khảo Tích.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Năm 1010 cùng chồng theo vua Lý rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, ở phường Thái Hòa (Khán Sơn)

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

1 Response

  1. September 19, 2021

    […] – Bố là Ngô Ích Vệ và mẹ là Hàn Diệu Chi […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *