Dương Thị Bao (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Dương Thị Bao hay Dương Thị Gạo

Tước hiệu: Từ Chính phu nhân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Hoàng Nghị

– Có 2 người con:

Con trai: Ngô Phổ Thế và Ngô Cẩn Tiết

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Phúc Nguyên, Ngô Phúc Toàn, Ngô Thủ Chân, Ngô Đon Tín và Ngô Phúc Thiện

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Dương Thị Bao)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *