Dương Khuông (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Dương Khuông

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Thị

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Dương Khuông)

Nam triều nhà Lê – Vĩnh Thịnh – Dụ Tông

Đàng ngoài chúa Trịnh – An Đô vương

Đàng trong chúa Nguyễn – Minh Vương Quốc chúa

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Ngô Phúc Túc

traonha.wordpress.com: Hoành Quận công Ngô Phúc Phương (1710 – 1804)

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *