Dũng Nghị hầu (? – ?)

1. Thông tin

– Tước hiệu: Dũng Nghị hầu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với vợ là Ngô Thị Ngọc Điển

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Dũng Nghị hầu)

Triều Lê Trang Tông

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *