Đoàn Thị Quý (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đoàn Thị Quý

Tự hiệu: Diệu Nhan

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 26/04 (57 tuổi) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Viết Chính

– Có 2 người con trai: Ngô Viết Bút và Ngô Viết Bính

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Viết Ngạn và Ngô Viết Diễn

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? người con (Đoàn Thị Quý)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *