Đoàn Nguyễn Thị Huệ (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đoàn Nguyễn Thị Huệ hay Đoàn Thị Tộ

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại xã Nam Hải, Quỳnh Côi, trấn Sơn Nam, Đại Nam (nay là thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam).

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Đoàn Nguyễn Thục

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Du

– Con trai: Nguyễn Tứ, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Thuyến

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Nguyễn Thắng

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *