Đỗ Thị (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đỗ thị hay Đỗ phi

Tên dân gian: Ngô Bà

– Chưa rõ năm sinh, năm mất nay tại làng Dục Tú, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Việt Nam

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Tĩnh Hải quân

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời Bắc thuộc và nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Quyền

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời Bắc thuộc

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *