Đinh Thị (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đinh Thị

– Sinh tại Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất

– Giới tính: Nữ

– Là người dân thời Lê trong lịch sử Việt Nam

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Biện

– Có ? người con:

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật…

7. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *