Đinh Thị Ngọc Kế (1364 – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đinh Thị Ngọc Kế

Hiệu: Diệu Thiện phu nhân, Chánh Quốc phi phu nhân kiêm bảo Từ cung Đại Hoàng kiền

– Sinh năm 1364 tại Động Bàng, An Định, phủ Thanh Hóa, Đại Việt (nay là Định Hòa, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam)

Chưa rõ ngày mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông ngoại là Trần Nhật Duật

– Bố là Đinh Lễ và mẹ là Trần Ngọc Huy

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Từ

– Có 19 người con: (11 con trai và 8 con gái)

Con trai: Ngô Việt, Ngô Lộc, Ngô Hồng, Ngô Ký, Ngô Khế, Ngô Lan, Ngô Nạp, Ngô Hộ, Ngô Lương, Ngô Hựu, Ngô Nhạn

Con gái: Ngô Thị Ngọc Liêu, Ngô Thị Ngọc Phúc, Ngô Thị Ngọc Đức, Ngô Thị Ngọc Thung, 3Ngô Thị Ngọc Dao, Ngô Thị Ngọc Lũy, Ngô Thị Ngọc Vỹ, Ngô Thị Ngọc Hạ.

c) Hậu duệ

– Cháu nội:

– Cháu ngoại: Lê Thánh Tông

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Niên hiệu Thiệu Khánh triều Trần

Cùng gia đình quản lý cung cấp quân lương cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi làm chủ.

5. Giải thưởng và vinh danh

Được tặng Ý Quốc thái phu nhân

6. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

ngotoc.vn

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *