Đinh Thị (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đinh Thị

Tước hiệu: Từ Cung

– Chưa rõ năm sinh tại Yên Viên, Gia Lâm, Đại Việt (nay là Yên Viên, quận Gia Lâm, Tp. Hà Nội, Việt Nam)

Chưa rõ năm mất tại Yên Viên, Gia Lâm, Đại Việt (nay là Yên Viên, quận Gia Lâm, Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là quý tộc thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Phúc Giám

– Có 6 người con trai: Ngô Phúc Long, cụ Trung, cụ Trùm, Ngô Phúc Tấn, cụ Tuần và cụ Dơi.

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Quán, Ngô Hai, Ngô Văn Dụ, Ngô Đức Thiện, Ngô Phúc Đạt và Ngô Phước.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Đinh Thị)

Năm 1732 (Nhâm Tý)

Nam triều nhà Lê – Long Đức – Thuần Tông

Đàng ngoài chúa Trịnh – Uy Nam vương

Đàng trong chúa Nguyễn – Ninh vương

Theo chồng chuyển về quê ở Yên Viên, Gia Lâm (nay là Yên Viên, Gia Lâm, Tp. Hà Nội)

4. Tham khảo

a) Internet

ngotoc.vn: Bà Từ Cung họ Đinh

b) Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (1477 Đinh Dậu, Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Họ Ngô Việt Nam-Lược sử-Sự kiện-Nhân vật-Hệ phả của Ngô Đức Thắng (2000 Canh Thìn, Hà Nội)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *