Đào Thị (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đào Thị

Tước vị: Từ Thuận nhụ nhân

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 22/9 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Đăng Tiên

– Có 4 người con trai: Ngô Đăng Vinh, Ngô Đăng Lộc, Ngô Đăng Khoa và Ngô Đăng Phú

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Đăng Tiến, Ngô Đăng Cao, Ngô Đăng Đệ, Ngô Đăng Dũng, Ngô Đăng Long, Ngô Đăng Tương và Ngô Đăng Minh

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Đào Thị)

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *