Đào Thị Ngọc Trật (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đào Thị Ngọc Trật

Tước hiệu: Từ Thiện phu nhân hay Quốc phu nhân

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Lan

– Có 2 người con: Ngô Chính và Ngô Tông

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Công Tín

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Đào Thị Ngọc Trật)

Thế kỷ X

Triều Lê

4. Tham khảo

– Internet

datviet.trithuccuocsong.vn

vietnamgiapha.com

– Ấn phẩm

Ngô gia Phả ký – Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

Bản Phả Đồng Phang, Thanh Hóa – Ngô Trần Thực

Ngô gia Thế biên, họ Phan Ngô Tống Văn, Thái Bình – Phan Hữu Lập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *