Đặng Thị Thiệu (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đặng Thị Thiệu

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Viết Ngạn

– Có 5 người con: (1 con trai và 4 con gái)

Con gái: 4 người con

Con nuôi: Ngô Sỹ Vinh

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Sỹ Sâm, Ngô Sỹ Quyên, Ngô Sỹ Quý, Ngô Sỹ Kiên và Ngô Sỹ Bàn.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Đặng Thị Thiệu)

Triều Lê

Lấy Ngô Sỹ Vinh – con trai cả của em chồng Ngô Viết Diễn – làm con nuôi

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *