Đặng Thị Dương (? – 1779)

1. Thông tin

– Tên gọi: Đặng Thị Dương (鄧氏陽) hay Đặng Thị Ôn

– Chưa rõ năm sinh tại Nghi Xuân, Hà tình, Đại Nam (nay là tỉnh Hà Tình, Việt Nam).

Mất năm 1779 tại Thăng Long, Đại Nam (nay là Tp. Hà Nội, Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Nam

Dân tộc: Kinh

Là người dân thời Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Bố là Đặng Sỹ Vinh

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Nguyễn Thiều

– Có ? người con:

Con trai: Nguyễn Khản

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Đặng Thị Dương, Đặng Thị Tuyết)

Năm 16 tuổi lấy Nguyễn Thiều

Năm 1779 (Kỷ Hợi) bà mất ở Thăng Long

4. Giải thưởng và vinh danh

Được chúa Trịnh Khải phong tước Quận phu nhân

5. Tham khảo

– Internet

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *