Cù Ngọc Xán (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Cù Ngọc Xán hay Lê Ngọc Xán

Quốc tính: Lê Ngọc Kiệt

Tước hiệu: Tuấn Vũ hầu; Tước vị: Binh bộ thượng thư

Thụy hiệu: Tượng Sơn Cao Liệt tôn thần

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại xã Ân Phú, Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nam

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc: Kinh

– Là chính trị gia thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

– Quan hệ gia đình cùng vợ là Ngô Thị Ngọc Điệp

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em ()

Triều Lê

Đang cập nhật

4. Giải thưởng và vinh danh

Thủy tổ họ Cù Huy

Đền thờ tại Đền Vại, xứ Kẻ Boòng (xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam) với mỹ danh Tượng Sơn Cao Liệt tôn thần

Đời vua Khải Định có sắc phong thần hiệu là Tiền Lê Đô chỉ huy sứ Lê Ngọc Xán

5. Tham khảo

– Internet

nhandan.com.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *