Nguyễn Khai (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Nguyễn Khai

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại làng Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (nay là tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam).

Có thông tin ghi là làng Cương Giản

– Giới tính: Nam

– Là một người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Gia đình

– Bố Nguyễn Hợp

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Con cả trong gia đình có 2 anh em (Nguyễn Khai, Nguyễn Hội)

6. Giải thưởng và tôn vinh

Trưởng tộc đời thứ 2 của dòng họ Nguyễn Đình

7. Tham khảo

– Internet

tapchisonghuong.com.vn

vi.wikipedia.org

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *