Cao Thị Ân (1545 – ?)

1. Thông tin

– Tên húy: Cao Thị Ân

Tước vị: Tả Thị lang Bộ lễ

Tước hiệu: Thái bảo Khánh Diễn bá

Sinh năm 1545 (Ất Tỵ) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 16/7 tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Trí Tri

Có 4 người con: (3 con trai và 1 con gái)

Con trai: Ngô Trí Liêm, Ngô Trí Hòa và Ngô Sỹ Tá

Con gái: Ngô Thị Duyên

c) Hậu duệ

Cháu nội: Ngô Sỹ Hiền, Ngô Sỹ Lâm, Ngô Sỹ Năng, Ngô Thị Oanh, Ngô Sỹ Tuân, Ngô Sỹ Đăng, Ngô Thị Hoa, Ngô Thị Sen, Ngô Thị Suối, Ngô Thị Uyên và Ngô Sỹ Tín.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Cao Thị Ân)

Thế kỷ XV, Triều Lê

4. Giải thưởng và vinh danh

Mộ táng tại rú Bỉm, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành

5. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *