Bùi Thị Yên (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Bùi Thị Yên hay Yến

– Chưa rõ năm sinh năm mất tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Văn Lễ

– Có 5 người con: (2 con trai và 3 con gái)

Con trai: Ngô Văn Hữu và Ngô Văn Thiện

Con gái: Ngô Thị Yến, Ngô Thị Am và Ngô Thị Dung

b) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Thị Quốc, Ngô Nhiên, Ngô Thị Yến và Ngô Thị Truyền

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh chị em (Bùi Thị Yên)

Triều Lê Trang Tông

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *