Bùi Thị Đầu (? – ?)

1. Thông tin

– Tên gọi: Bùi Thị Đầu hay Bùi Thị Đâu

– Chưa rõ năm sinh tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

Mất ngày 13/05 (AL) tại Đại Việt (nay là Việt Nam)

– Giới tính: Nữ

– Quốc tịch: Đại Việt

Dân tộc:

– Là người dân thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

2. Hôn nhân và gia đình

a) Thân thế

– Ông nội là Bùi Bị

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Ngô Văn Triết

– Có 1 người con trai: Ngô Văn Lễ

c) Hậu duệ

– Cháu nội: Ngô Văn Hữu, Ngô Văn Thiện, Ngô Thị Yến, Ngô Thị Am và Ngô Thị Dung

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Con thứ ? trong gia đình ? anh em (Bùi Thị Đầu)

Triều Lê Trang Tông

4. Tham khảo

– Internet

traonha.wordpress.com

– Ấn phẩm

Bản Phả của Hán Quốc công Ngô Lan (Đinh Dậu 1477, niên hiệu Hồng Đức Lê Thánh Tông)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *