Vòng xuyến Phú Lâm

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Vòng xuyến Phú Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Ngày khánh thành:

2. Vị trí địa lý

– Nằm ở phường 13, quận 6, phía tây nam thành phố Hồ Chí Minh

– Diện tích:

3. Ban quản lý

– Người khởi xướng

– Ban quản lý từng thời kỳ

4. Lịch sử

5. Văn hóa

a) Tư tưởng

b) Văn học và sử học

c) Tôn giáo và tín ngưỡng

d) Nghệ thuật

6. Mệnh danh và tôn vinh

7. Tham khảo

– Internet

maps.google

– Ấn bản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *