Vòng xuyến An Lạc

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Vòng xuyến An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Ngày khánh thành

– Địa điểm: vòng xuyến An Lạc, quận Bình Tân

2. Vị trí địa lý

– Nằm ở phía tây nam nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

– Diện tích

4. Lịch sử

5. Văn hóa

a) Tư tưởng

b) Văn học và sử học

c) Tôn giáo và tín ngưỡng

d) Nghệ thuật

6. Mệnh danh và tôn vinh

7. Tham khảo

– Internet

maps.google

– Ấn bản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *