Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

Tên chính thức

Tên gọi khác

Tên viết tắt

– Ngày thành lập

– Trụ sở: 2 – đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

– Website

Hotline: 02223816023

Thư điện tử

Số ĐKKD: 2300396807 ngày 15/1/2009

– Slogan

– Bài ca đại diện

2. Ban lãnh đạo

– Người thành lập

– Giám đốc từng thời kỳ

Vũ Ngọc Oánh

3. Lịch sử

Ngày 15/1/2009 đăng ký kinh doanh với ngành nghề: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu.

Ngày 1/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

4. Chuyên môn

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu.

5. Truyền thông

– Hotline: 02223816023

Website

Thư điện tử

Fanpages: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh

6. Fanclub

7. Văn hóa

8. Đồng phục

9. Mệnh danh và tôn vinh

10. Tham khảo

– Internet

hosocongty.vn

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *