Ngã tư Đông Côi

1. Thông tin

– Tên đầy đủ: Ngã tư Đông Côi

– Ngày xây dựng

– Địa điểm: Ngã tư Đông Côi, xã Gia Đồng, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

– Bài ca đại diện

2. Vị trí địa lý

– Nằm ở , khu vực

– Tọa độ: 21o2’18″N 106o5’42″E

– Diện tích

3. Lịch sử

4. Văn hóa

a) Tư tưởng

b) Văn học và sử học

c) Tôn giáo và tín ngưỡng

d) Nghệ thuật

5. Mệnh danh và tôn vinh

6. Tham khảo

– Internet

– Ấn bản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *